Åpning av nytt felles kontor for Skien By og Mersmak

I dag startet Kathrine Nakken i stillingen som daglig leder i Skien By. Hun vil jobbe for å skape flere aktiviteter i sentrum, trekke folk til byen og for økt handel. Hun kunne fortelle at de blant annet vil ha stort fokus på lørdager fremover, og jobbe med en felles plan og profil for byen. Arbeidet er allerede startet ved etableringing av Skien By, men nå skal det jobbes videre med målet; som er å få butikkene til å samles om felles aktiviteter og felles åpningstider.

skien-by-mersmak-kontor-DSC7180
skien-by-mersmak-kontor-DSC7101

Kurt Olsen er nyansatt Mersmak-general. Han har jobbet i dagligvarebransjen i mange år, og har bakgrunn fra Lerøy samt Rieber & Søn. De siste årene har han holdt kurs for arbeidssøkere som ønsker seg inn i dagligvarebransjen, og han er også engasjert i musikkfestivalen Kragerø Live som startet i fjor.

Han ønsker i sin nye rolle å bygge videre på alt det positive som allerede er på plass rundt Mersmak, og tenker å ha fokus på å øke kvaliteten, og få flere gode lokale og nasjonale aktører med. Han tenker også å sette i gang fagmesser, og har planer om økt aktivitet gjennom året slik at Mersmak blir mer enn kun en helg.

skien-by-mersmak-kontor-DSC7183

Styreleder i Skien By Knut Wille ønsket velkommen, og kunne fortelle at lokalene som Skien By og Mersmak nå holder til i var Skiens første kino, hvor det som tidligere var foajeen har bevart noe av stilen. – Det er en positive trend nå hvor det jobbes for at bysentrum igjen skal vokse, og stadig flere søker til byen. Kommunen og Skien 2020 er viktige samarbeidspartnere i arbeidet som er i gang.

skien-by-mersmak-kontor-DSC7135-2
skien-by-mersmak-kontor-DSC7130-2

Ordfører Hedda Foss Five åpnet lokalet og ønsket kloke hoder og nye fjes velkommen. Hun håpet og oppfordret til godt samarbeid. – Det er viktig at flere krefter samles og jobber mot felles mål. Det kommer stadig nye spennende virksomheter til byen.

skien-by-mersmak-kontor-DSC7104

skien-by-mersmak-kontor-DSC7148
skien-by-mersmak-kontor-DSC7153

Ordføreren snakket også om saker som gagner sentrum og byen, hvor plassering av bibliotek og urbane sykehjem stod frem som fokusområder. Det er i dag 1500 som bor i bykjernen av Skiens befolkning på 53.000. Det skal derfor bygges og fokuseres på sentrumsboliger. Hedda tok også opp mulighetene for familier i sentrum, og trakk frem lekeområder som et område som det bør fokuseres på.

skien-by-mersmak-kontor-DSC7175

Vi gleder oss til å se hva de nye, dyktige folkene får til fremover, og ønsker masse lykke til!