Det skjer i Skien

Hvis du trodde det sto stille i Skien sentrum tar du grundig feil. Kommunen satser på utvikling og flere sentrale prosjekter er allerede igang. I løpet av et drøyt år kan det bli nytt kollektivknutepunkt, to nye bruer som vil binde sammen byen samt en gang og sykkelvei rundt Bryggevannet. Heia Skien!.

Nytt Landmannstorg
Landmannstorget er det største knutepunktet for busser i Telemark og har vært bussterminal siden 1920-tallet. Nå kan torget også bli holdeplass for tog. Planleggingen av en holdeplass inne i fjellet har startet. Målet er å gjøre togtilbudet mer tilgjengelig og byttet mellom buss og tog enklere. Togstopp i sentrum er et viktig ledd i utviklingen av et bedre, regionalt kollektivtilbud og viktig i utviklingen av Skien som ny regionhovedstad. Togstopp i sentrum vil bringe passasjerene direkte inn til byen med tilgang til arbeidsplasser og handels- og servicetilbud.

På Landmannstorget bygges det også nytt kollektivknutepunkt og en ny grønn park. Bussene skal stoppe i Kongensgate og Hesselbergs gate, mens drosjene får tilhold i Skistredet. Det blir også etablert korttidsparkering i Torggata og i Skistedet. I midten blir det en grønn park. Det blir sykkel-hotell og sykkelparkering i gatene rundt parken. Prosjektet er finansiert med midler fra Bypakke Grenland og skal være ferdig høsten 2020.

Togstopp i sentrum er et viktig ledd i utviklingen av et bedre, regionalt kollektivtilbud og viktig i utviklingen av Skien som ny regionhovedstad.

Bryggevannet rundt – to nye bruer
Bryggevannet rundt er en gang- og sykkelbru. Brua skal gå fra Klosterøya til Jernbanebrygga og kan åpnes for båttrafikk. Det er planlagt byggestart i 2020, og brua kan stå ferdig allerede i 2021. Denne satsingen vil være avgjørende for utviklingen av det nye bo- og næringsområdet Skien Brygge. Gjennom prosjektet Skien Brygge legger kommunen til rette for å etablere en ny og levende del av sentrum med boliger, offentlige funksjoner, arbeidsplasser, servering, offentlige byrom, gangforbindelser gjennom området og spennende møter med vannet.

Det planlegges også en bru til, over Damfossen. Her vil Klosterøya og Smieøya bindes sammen. Denne kan også stå ferdig i 2021.

Du kan lese mer om utviklingen i sentrum på skien.kommune.no/skien-2020.