Elsker jobben som julenisse

Det er ikke mange forunt å kunne kalle seg julenisse hele året. Det kan Per Halvorsen, banksjef i Sparebank 1 Telemark. Fordelt gjennom året deler han, medarbeiderne og «eierne» ut over 20 millioner kroner i gaver og sponsorater hvert eneste år.

Det er som vanlig en smilende og engasjert banksjef som møter oss denne morgenen. Stolt viser han oss det flotte bygget midt i Skien, neste år åpner de helt nytt bygg i Porsgrunn, det satses på sentrum. Det er både latter og store armbevegelser som tas i bruk når han forteller om bankens engasjement. ”Vi er opptatt av at Telemark skal være et godt sted å bo, et fylke med levende lokalsamfunn, det være seg næringsaktivitet men også i aller høyeste grad frivillig aktivitet, smiler Halvorsen. ” Vi er heldige som er eid av oss selv, det betyr at alle bankens beslutninger tas i Telemark av Telemarkinger, ikke i Oslo, København eller Stockholm slik mange andre finansaktører har det. Hos oss er det vi, som bor og lever i Telemark, som bestemmer – det blir det mye engasjement av, forteller Halvorsen. Vi lurer på hva som gjør at banken kan og vil gi ut så store verdier hvert eneste år.

_DSC1928

Enkelt forklarer Halvorsen. “Vi har en lokal eierstruktur. Vi har to stiftelser, Sparebankstiftelsen Holla og Lunde og Sparebankstiftelsen Telemark Grenland. De to eier 39% av banken. De resterende 61% eies av banken selv, dvs. bankens kunder. Det er en slags samvirkemodell. Det betyr at jo bedre det går med banken jo større engasjement lokalt kan de utøve, forklarer banksjefen.

Sparebank 1 Telemark har en klar visjon, de skal være banken for Telemark og Telemarkinger. Verdiene er nær, dyktig og engasjert. “Dette er avgjørende for oss, sier Halvorsen. Alle ansatte hos oss jobber hver dag med dette i bakhodet. De er stolte av arbeidsplassen sin. Stiftelsene er jo også avhengig av at selve banken går godt, da får de mer å gi bort i form av gaver, fortsetter banksjefen”.

Bilde_03

Gavene og sponsoratene som gis bort skal ha en mening, det vil si at de skal være til allmennyttige forhold. «Gavesjefen» selv sier at idrett og idrettslag får en stor andel av midlene, men andre lag og foreninger samt kultur ligger også høyt på prioriteringslisten. “Jeg er for eksempel ganske fornøyd med at vi har bidratt til den flotte utsmykningen av Gulset kirke, kjøp av nytt orgel til Gjerpen kirke, nytt flygel til åpningen av kulturhuset Ælvespeilet, og ikke minst midler til etableringen av sjøfartens hus i Porsgrunn pluss mye mer”, minnes Halvorsen. “Det at vi bidrar så sterkt inn i frivilligheten i områdene våre gjør noe med hele profilen vår, dette er viktig for vår merkevare, og ikke minst de 180 ansatte gleder seg over at banken tar slikt ansvar. Hos oss er det ikke kun fokus på tall og renter”, sier banksjefen og blunker litt lurt i det han ønsker oss alle en god førjulstid.