Gult er kult

Gassbussene i Grenland kjører på matavfall. Resultatet er bedre miljø og renere luft.

Gassen som utvinnes fra et bananskall vil være nok til å kjøre 100 meter med en av gassbussene våre. I snitt kaster hver nordmann 46,3 kilo mat i året, så råvaretilgangen er god, sier Dag Bones, kommunikasjonssjef i Nettbuss. I sommer inngikk busselskapet en 7-årig avtale med Telemark fylkeskommune om kjøring av lokalbussene i Grenland fram til 2023, med opsjon på ytterligere to år. Avtalen innebar også utskifting av de gamle blå bussene. Et av kravene fra fylkeskommunen var at 25 av bussene skulle kjøre på biogass.

skien-by-gule-busser-biogass-1
skien-by-gule-busser-biogass-2

– Hvis du kjøper en periodebillett for en måned betaler du 400 kroner som voksen. Da kan du reise så mye du vil i hele Grenland i en måned, sier Bones entusiastisk. – Hvis vi tenker oss at du tar buss til og fra jobb, vil en tur koste deg 9,-. I tillegg kan du bruke periodebilletten på nattbussene, så du slipper å stå i taxikø på vei hjem fra julebordet. Periodebilletten er heller ikke personlig, så det er flere i husstanden som kan bruke den. Hvor får man tak i reisekort? – Du kan kjøpe det på bussen eller på utvalgte Narvesenutsalg i Grenland. Når du har skaffet deg et reisekort kan du fylle på med periodebillett eller reisepenger på nettsiden farte.no.

skien-by-gule-busser-biogass-3
skien-by-gule-busser-sjaafor

Der finner du også informasjon om rutetidene. Grenland har i en årrekke hatt en lav kollektivandel på kun 4 prosent. – Innen utgangen av 2025 er målet at 8 prosent av oss reiser kollektivt. Grenland er et område som til nå ikke har vært tilrettelagt for kollektivtransport, men med hjelp fra Bypakka vil det bli lettere å klare seg uten bil. Hyppigere avganger, billige billetter, kollektivfelt og opprusting av holdeplasser vil være viktig for å nå målet på 8 prosent, sier Bones. Så langt er tallene for bussen positive. I oktober da bomringen åpnet merket Nettbuss en vekst i antall reisende på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I år er den samlede veksten på 9 prosent. Pilen peker definitivt i riktig retning for de gule bussene i Grenland.