Med øye for byen – Grenland Øyelegesenter

Grenland Øyelegesenter-teamet
Grenland Øyelegesenter-teamet
Grenland Øyelegesenter undersøker og behandler øynene dine – uten henvisning og med kort ventetid.

Fra femte etasje i Landmannsgården har lege Tina Dale Brauti, spesialist i øyesykdommer, overblikk over byen. Utsikten er perfekt for å kunne følge med på sentrumsutviklingen. Tomme lokaler fylles, fasader restaureres og nyetableringer kommer til.

– Nærheten til sentrum var viktig da vi valgte nye lokaler, sier Tina Brauti, øyelege og eier av Grenland Øyelegesenter, og fortsetter: – Vi vil være med å løfte byen! 20-25 000 personer er innom oss i løpet av ett år, så det er mange mennesker vi tilfører sentrum. Vi har også skapt fire arbeidsplasser hvor tre er innflyttere.

Bedre øyehelse for flere
Takket være forskning og ny teknologi har vi de siste årene opplevd en rivende utvikling i behandling av øyesykdommer og bedre øyehelse. Baksiden av denne medaljen er lengre køer. – For å kunne hjelpe enda flere pasienter måtte vi tenke nytt. Spørsmålet Brauti stilte seg var: Hvordan kan vi jobbe smartere og mer effektivt samtidig som kundene våre får tilgang til topp moderne utredning og behandling? Svaret fant de på en fagkongress i USA. En amerikansk arkitekt, som bare jobber med øyelegesentre, fikk sendt over tegninger fra Landsmannsgården. Flere av de ansatte ble med på studieturer og deltok aktivt i utviklingen av den nye praksisen.

Faglig fellesskap
De slitne og tomme lokalene ble forvandlet til ett topp moderne øyelegesenter. Hele etasjen er skreddersydd for å øke det faglige tilbudet – og korte ned på ventetiden.

«Flow», eller flyt, heter denne måten å jobbe på. Kontorene og undersøkelsesrom er lagt opp i en logisk rekkefølge. Kortere avstander og mindre ventetid. – Dette hadde aldri gått uten et faglig fellesskap med dyktige optikere, en ortoptist og to personer som er dedikert til kundeservice.

Privat øyelegetilbud
– De offentlige øyelegene har ikke kapasitet for kontroller av øynene for sikkerhets skyld, men det har vi i den helprivate delen av senteret. Stadig flere benytter seg av den muligheten, sier Bjørn Brauti. Han har vært øyelege i over 40 år, og det er han du møter i den helprivate praksisen ved Grenland Øyelegesenter. Han fordyper seg daglig i faglige tidsskrifter og følger nøye med på den medisinske utviklingen innen øyehelse.

Grenland Øyelegesenter er det eneste øyelegesenteret sør for Oslo som tilbyr undersøkelse og behandling uten henvisning. Det betyr at du selv kan bestille time for undersøkelse, og ventetiden er vesentlig kortere enn normalt. Du møter et team med øyelege og optiker. En av lidelsene de har spesialisert seg på de siste årene er tørre øyne, en plage som rammer en av tre nordmenn.

Symptomene er ofte svie, ruskfølelse, røde øyne, stadig tilbakevendende øyeinfeksjoner og rennende øyne.

Tørre øyne – en folkeplage
– Symptomene er ofte svie, ruskfølelse, røde øyne, stadig tilbakevendende øyeinfeksjoner og rennende øyne. Ved utredning av tørre øyne vil du også få en fullverdig øyeundersøkelse. Da kan vi fange opp eventuelle andre sykdommer som kommer snikende, forklarer han. – Dessverre er det også en del som kan ha et synsproblem uten å være klar over det. Derfor kan det være lurt å ta en medisinsk sjekk av øynene den dagen du trenger de første brillene.

Sjekk for sikkerhets skyld
– Vi vet at 50% av de med grønn stær ikke vet at de har det. Derfor er det viktig å sjekke synet før det har gått for langt, forklarer Bjørn. – Det er ikke bare trykket i øynene som avgjør om en person har grønn stær. Har det først oppstått skade på synsnerven finnes det ingen behandling for synsnedsettelsen.

Behandling av barn
Ved Grenland Øyelegesenter treffer vi også italienske Federico Natoli som er utdannet ortoptist. Han undersøker, diagnostiserer og behandler skjeling, dobbeltsyn og samsynsproblemer hos både barn og voksne. – I Italia gjøres det medisinsk undersøkelse av barnets syn allerede seks måneder etter fødselen. I Norge sjekkes ikke barnets syn før ved fireårskontrollen på helsestasjon. Den obligatoriske synstesten sier lite om barnets synssans vil fungere optimalt over tid, forklarer han. Natoli oppfordrer derfor familier, hvor en eller begge foreldrene bruker briller eller sliter med skjeling og dårlig syn, til å kontrollere barnets syn så tidlig som mulig.

– Barnet selv vet ikke om det ser godt eller dårlig, avslutter han.