Med Skien inn i fremtiden

Skien er en flott by, og innen utgangen av 2020 blir byen enda finere.

Skien 2020 er en felles satsing hvor hovedmålet er å skape mer liv i Skien sentrum. Arbeidet startet opp i 2011, og er et unikt samarbeidsprosjekt hvor aktørene i byen og kommunen står sammen og jobber mot et felles mål. Men hva er egentlig målet? Vi spurte byutviklingssjef Mette Gundersen i Skien kommune. – Målet er å skape mer liv i sentrum. For å klare dette ønsker vi at flere bor, jobber, handler og har gode opplevelser i sentrum.

skien-by-skien-2020-modell
skien-by-skien-2020-tunnel

Det er et langsiktig arbeid, og handlingsprogrammet som ble vedtatt i 2013 skal være den røde tråden som gjør at store og små tiltak trekker i riktig retning, forteller hun. En rask titt på prosjektene og til-takene som ligger i handlingsprogrammet viser at det allerede er gjort et godt stykke arbeid. Mange av prosjektene er allerede gjennomført, og flere prosjekter er godt i gang. – Vi er i rute, og målinger vi har gjort, viser at det er dobling i antall brukere av møteplassene i byen fra 2011 til 2015, så jeg er positiv på vegne av Skien, avslutter hun. Er du nysgjerrig på å lære mer om byutviklingen?

skien-by-skien-2020-lek-i-sentrum
skien-by-skien-2020-ibsen-museum-venstop

Da bør du ta en titt på handlingsprogrammet for Skien 2020 på kommunens nettsider skien.kommune.no!