Vi heier på Skien

Skien 2020 er en felles satsing hvor hovedmålet er å skape mer liv i sentrum. Arbeidet startet i 2011, og er et unikt samarbeidsprosjekt hvor aktørene i byen og kommunen står sammen. I 2020 skal flere mennesker bo, jobbe, handle og ha gode opplevelser i sentrum.

Bryggevannet rundt: Målet med Bryggevannet rundt er å etablere en sammenhengende gang- og sykkelvei rundt Bryggevannet. Det vil bidra til økt attraktivitet og byliv. Flere delprosjekter er nå under planlegging. Før sommeren 2018 skal det plasseres informasjonsinstallasjoner rundt Bryggevannet som forteller om de ulike delprosjektene. Bryggevannet rundt er et bypakkeprosjekt.

Bygging av ny fisketrapp.

Fisketrapp: Den gamle fisketrappa innerst i Bryggevannet har vært i dårlig forfatning de siste årene. Et spleiselag mellom Miljødirektoratet, kraftselskapene og kommunen muliggjør at det bygges en ny trapp. Arbeidet er godt i gang og skal være ferdig før jul. Byrommet rundt blir rustet opp og publikum vil kunne se fiskens vandring i trappa

Landmannstorget: Nå skal kollektivknutepunktet rustes opp med ny bussterminal og grønn park. Ved hjelp av midler fra Bypakke Grenland skal det etableres ny gateterminal for busser, ny holdeplass for taxi og ny korttidsparkering i området. Det skal også etableres en grønn park. Går alt etter planen kan spaden settes i jorda i 2018 og plassen vil være ferdig i 2020. Landmannstorget vil bli et attraktivt, grønt og pulserende byrom i sentrum.

Øverst: Arkaden og Handelstorget i fremtiden.
Under: Kverndalen skal rustes opp.
En hyllest til Skien Cykkelfabrik
Foto/illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter AS.

«Kverndalen i nytt lys»: Kverndalen rustes opp. Allerede er fargerike møbler og plantekasser på plass. Det er også etablert en felles kjøkkenhage i den gamle uteserveringen til Hotell Ibsen. Her kan alle som ønsker delta, dyrke og høste. Kjøkkenhagen er et samarbeid mellom kommunen, Lie bydelssenter, Ungdom i oppdrag, Blå kors og Århus gård. Kunstnerduoen Kontrast, har forvandlet en grå og trist vegg i Kverndalsgate 8 til et fargesprakende innslag i bybildet. Tegningen er en hyllest til Skien Cykkelfabrik.

«Ibsenbiblioteket»: Dette er et nyskapende prosjekt hvor Skien ønsker en samlokalisering av nytt bibliotek, servicesenter og et Ibsensenter. Målet er å skape en helt ny møteplass og turistattraksjon i sentrum. I 2018 igangsettes en arkitektkonkurranse. Da skal aktørene visualisere hvordan Ibsen og innhold kan henge sammen med bygg og hvordan bygget henger sammen med omgivelsene på de to aktuelle tomtene; Meierikvartalet og Kulturkvartalet. Forslagene vil stilles ut for publikum før politiske vedtak høsten 2018. Målet er byggestart i 2020.