Gårdeiere

Hjemmeside
Citybygg AS
Kverndalsgata 10 • Tlf: 35 58 73 00
Hjemmeside
Edda Solution AS
Holbergs gate 6 • Tlf: 911 19 793
Ledige lokalerHjemmeside
GI Eiendom
Leirvollen 23 • Tlf: 35 90 01 90
Hagebyveien 26 AS
Hagebyvegen 26 • Tlf: 35 90 40 00
Facebook
Intvest AS
Ledige lokalerFacebookHjemmeside
Jernbanebrygga AS
Jernbanebrygga 63 • Tlf: 915 50 975
Ledige lokalerHjemmeside
Klosterøya Utvikling AS
Klostergata 33 • Tlf: 90 94 58 01
Ledige lokalerHjemmeside
Kontorbygg AS
Kverndalsgata 10 • Tlf: 35 58 73 00
Hjemmeside
Landmannsgården AS
Kverndalsgata 10 • Tlf: 35 58 73 00
Ledige lokalerFacebookHjemmeside
Lietorvet Drift AS
Liegata 10 • Tlf: 35 52 61 98
FacebookHjemmeside
Merkantilbygg
Colbjørnsens gate 1, 0256 Oslo • Tlf: 23133030
Ledige lokalerHjemmeside
Mulighetenes By AS
Bruene 1 • Tlf: 932 05 107
Ledige lokaler
Mælagate 3 AS
Mælagata 3 • Tlf: 913 77 019
Ledige lokalerFacebookHjemmeside
R8 Centrumsgården
Torggata 8 • Tlf: 940 09 888
Sameie Eek-gården
Ledige lokalerFacebookHjemmeside
Skien Boligbyggelag
Cappelens gate 11 • Tlf: 35 50 45 00
Hjemmeside
Skien kommune
Kaffehuset, Henrik Ibsensgt 2 • Tlf: 35 58 10 00
Ledige lokaler
Skiestredet 7
Skistredet 7 • Tlf: 932 33 863
Skistredet Eiendom
Skistredet 10 • Tlf: 41603864
Ledige lokalerHjemmeside
Sparebanken 1 Sørøst-Norge
Torggata 13 • Tlf: 2610
Hjemmeside
Steinar Moe Eiendom
Tømmerkaia • Tlf: 48083000
Torggata 7 AS
Torggata 7 • Tlf: 35 53 50 23
Torggata 8
Torggata 8