Medlemsfordeler

Som medlem kan du være en del av fellesskapet som bidrar til å løfte bykjernen. Å være en del av foreningen Skien By gir deg og din bedrift mange muligheter og fordeler. Vi tror at samarbeid mellom næringsvirksomhet og gårdeiere og det å ha fokus på tiltak som utvikler handel, næring og boliger er nøkkelen til suksess. Dette gir et spennende, levende og dynamisk bysentrum. Det er viktig å ha en felles avsender for byen og de aktivitetene som skjer i byen. Du som medlemsbedrift vil være tilstede der beslutningstagere møtes. Ved å engasjere deg kan du være med å påvirke foreningens arbeid og politiske prosesser. Jo mer engasjert du er, jo mer får du igjen for medlemskapet!

 

Se medlemsfordeler her!