Medlemsfordeler

Som medlem kan du være en del av fellesskapet som bidrar til å løfte bykjernen. Å være en del av foreningen Skien By gir deg og din bedrift mange muligheter og fordeler. Vi tror at samarbeid mellom næringsvirksomhet og gårdeiere og det å ha fokus på tiltak som utvikler handel, næring og boliger er nøkkelen til suksess. Dette gir et spennende, levende og dynamisk bysentrum. Det er viktig å ha en felles avsender for byen og de aktivitetene som skjer i byen. Du som medlemsbedrift vil være tilstede der beslutningstagere møtes. Ved å engasjere deg kan du være med å påvirke foreningens arbeid og politiske prosesser. Jo mer engasjert du er, jo mer får du igjen for medlemskapet!

Medlemskontingent 2023
Alle medlemmer betaler en årlig kontingent fordelt på 2 perioder (februar/august). Medlemskapet gjelder per bedrift og inkluderer alle ansatte i bedriften.

Dette er Skien By
Foreningens målsetting er å fremme Skien sentrum som et spennende sted for næring, kultur og bosetting. Vi skal skape et aktivt sentrum hvor god handel står i fokus, samt legge til rette for gode og nye virksomheter som kan leve godt og lenge i byen vår. Skien By fokuserer på kompetansen til de gode driverne i sentrum, det gode vertskap og de unike konseptene. Vi ønsker å fremstille Skien som «Den lille storbyen» og skal fremstå moderne, men med historisk forankring. Vi jobber for å skape gode, positive holdninger hos alle som bruker byen vår. Skien By er også bidragsytere i byutviklingen og deltar i arbeidet rundt Skien kommunes handlingsplan 2020.

“VI ER FORELSKA I SKIEN!”

Informasjon om alle fordeler


Nett og sosiale medier

Med nett og sosiale medier gir Skien By kundene de personlige historiene om byen. Hva skjer, hvem jobber der og hva kan du finne? Skien By drifter en nettside, en Facebook- og Instragramkonto og oppdaterer kundene på det som skjer i byen vår. Vi inspirere gjennom gode, personlige historier, bilder og kampanjer. Folk skal bli kjent med byfjesene og med bylivet. I 2019 brukte vi aktivt kjente fjes, bloggere og influencere for å oppnå enda bedre synlighet. Bruker du aktivt #skienby, ser vi, liker vi og deler gjerne.

Facebook: 17.667 følgere (01.01.23)
Instagram: 8.860 følgere (01.01.23)

skienby.no
skienby.no kan kundene orientere seg om det som skjer i byen vår. Det er en brukervennlig side med informasjon om byens aktiviteter, bedrifter, gavekort og gode artikler om byen.
Alle medlemsbedrifter skal være synlige på siden og med informasjon om adresse, åpningstider og lenke til egne sider.

Kundeklubb
På nettsiden finnes også en kundeklubb. Kundeklubben inneholder 2000 adresser som mottar nyhetsbrev med informasjon om aktiviteter og tilbudene vi har i byen.

By-aktiviteter
Skien By jobber med kampanjer, aktiviteter og arrangementer i sentrum med fokus på lørdager. Vi samarbeider tett med Skien kommune, Mersmak, Arkaden, Lietorvet og andre aktører som jobber med byen. Målet er å skape aktiviteter som bidrar til å øke handelen i sentrum og få folk til å bruke byen.

ÅRSHJUL SKIEN BY 2023

Felles By-annonsering
Skien By har gode avtaler med avisene i forhold til fellesannonsering i forbindelse med store handelsdager og arrangementer. Vi jobber også aktivt med å synliggjøre aktiviteter via redaksjonelle artikler i avisene. Vi bruker begge avisene så langt dette lar seg gjøre.

Felles By-materiell
Skien By produserer plakater og annet materiell til kampanjer og aktiviteter i byen.

By-magasin
Skien By produserer nettmagasiner og julemagasin hvert år. Magasinene skal være av høy kvalitet og fokuset er opplevelse og handel i sentrum. I magasinene får leseren møte det store og spennende mangfoldet innen shopping, velvære, serveringssteder, kultur- og opplevelsestilbud i byen vår. Julemagasinet skal ha en god miks av redaksjonelle artikler og butikkenes egne profilannonser.

By-gavekort
Med bygavekortene får bedriftene nye kunder. Gavekortet selges og markedsføres av Skien By på vegne av medlemsbedriftene. Det kan benyttes hos medlemmene over hele sentrum og de selges i dag hos Norli på Arkaden og i gavekortautomater på Lietorvet og Arkaden. I tillegg selger Skien By gavekort til bedriftskunder, bestilling sendes på mail til Skien By.
Kjøp gavekortet her

Julegater
Skien By har ansvaret for gatenes julebelysning. Julebelysningen oppgraderes og fornyes hvert år og bidrar til å skape en god førjulsopplevelse i byen. Dette er en stor og viktig jobb som har en høy kostnad og Skien By ber hvert år næringslivet å være med på spleiselaget.

By-info
Skien By innhenter og formidler relevant og nyttig informasjon til medlemmene. Slik blir du best mulig informert i saker som er viktige for deg og din bedrift slik at du kan ta de rette beslutningene. Informasjonen kan være alt fra byutvikling til åpningstider, arrangementer og aktiviteter.
Medlemsmøter avholdes 6 ganger pr år. Skien by har eget markedsråd bestående av 10 drivere på tvers av byen og bransjer.

By-utvikling
Skien By er en av samarbeidspartnerne og bidragsyterne i utviklingen av byen og deltar i arbeidet rundt Skien kommunes handlingsplan for 2020

Vi måler omsetning
I 2020 inngikk Skien By et samarbeid med kommunen om å innhente omsetningstall fra byens butikker. Vi henter tall fra Brønnøysundsregistrene og bruker tallene for å analysere opp- og nedgang i handelen. I løpet av 2020 vil det også settes opp tellere i gågata for å måle menneskelig trafikk.

Gårdeiere
Skien By jobber for å legge til rette for nye virksomheter som kan leve godt og lenge i byen vår. Vi jobber med ulike tiltak for å fremme ledige lokaler og bistår gjerne med visning. Vi er opptatt av mangfold og en god butikkmiks med gode drivere. Samarbeid er nøkkelen til suksess og Skien by har en viktig rolle for å skape gode nettverk, samarbeid på tvers med hele byen i fokus. Skien By i sitter i flere nettverk hvor vi henter kunnskap fra andre byer i Norge, både i forhold til å få liv i ledige lokaler, men også for å sammenligne markedsplaner, butikkmiks m.m. Vi blir ofte kontaktet av nye aktører som ønsker seg lokale i byen.

Skien By jobber med å finne gode løsninger i forhold til snø og is, søppelhåndtering, vedlikehold og rengjøring, tagging og forskjønning av byen.


BYEN BRUKER BYEN!

Har dere et godt tilbud å tilby medlemmene i Skien By?  Ta kontakt 🙂

Medlemskontingent
Alle medlemmer betaler en årlig kontingent fordelt på 2 perioder (februar/august). Medlemskapet gjelder per bedrift og inkluderer alle ansatte i bedriften.

Årlig kontingentsats 2023

Omsetning inntil 3 mill. – kr. 6.600,-
Omsetning 3-6 mill.  – kr. 10.500,-
Omsetning over 6 mill. – kr. 17.700,-
Eiendomsutviklere – kr. 28.000,-

Andre bransjer – kr. 11.500,-
(små gårdeiere, bank, finans, media,
reisebyrå, forsikring, eiendomsmegling mv.)


Aktiviteter 2023
ÅRSHJUL SKIEN BY 2023


Vil du bli medlem?

Vi er i dag over 180 medlemmer (inklusive butikkene på Arkaden og Lietorvet) med et stort engasjement for byen og fellesskapet, men vi har plass til flere!

Send en epost til tore@skienby.no om du ønsker medlemskap eller har noe på hjertet.

Mvh,
Tore Hammersmark
Skien By – daglig leder
Mob: 91884888
Epost: tore@skienby.no
Web: www.skienby.no