Dette er Skien By

Skien By er en forening for næringsdrivere og gårdeiere i sentrum. Vårt mål er å få folk til å bruke byen! Vi jobber for å fremme Skien sentrum som et spennende sted for næring, kultur og bosetting.

Vi skal skape et aktivt sentrum hvor handel står i fokus, samtidig som vi skal legge til rette for gode og nye virksomheter som kan leve godt og lenge i byen vår. Vi fokusere på kompetansen til de gode driverne i sentrum, det gode vertskap og de unike konseptene. Vi ønsker å fremstille Skien som «Den lille storbyen» og skal fremstå moderne, men med historisk forankring. Vi jobber for å skape gode, positive holdninger hos alle som bruker byen vår.

Vi er forelska i Skien!

Daglig leder

Tore Hammersmark,  Tlf 91884888 • tore@skienby.no

 

Styret i Skien By

Sofie Eidissen, Clarion Collection Hotel Bryggeparken (Styreleder) Tlf 41200507• sofie.eidissen@choice.no

Tom Henrik Haugland, GI Eiendom (Styremedlem) Tlf  900 26 440 • tom.henrik.haugland@gi.no 

Heidi Kristine Andresen, Coco Skien (Styremedlem) Tlf  911 99 188 • cocoskien@gmail.com

Anniken Cappelen Søvik, DnB bedrift (Styremeldem) Tlf 928 10 908 • anniken.cappelen.sovik@dnb.no

Sondre Walmann, Walmann Salong Lietorvet (Styremedlem) Tlf 900 85 877 • sondre@xosport.no

Benedikte Stensrød, Arkaden (Styremedlem) Tlf 414 80 549 • benedikte.stensrod@r8management.no

Julie Soli, Jacob & Gabriel (styremedlem) Tlf 994 92 006 • julie@jacoboggabriel.no

Kristian Hauge, Teater Ibsen (styremedlem) Tlf 976 66 674 • kristian.hauge@teateribsen.no

Observatør fra Skien Kommune

Anniken Borgerås, Skien kommune (Observatør) Tlf 906 31 782 • anniken.myhre.borgeras@skien.kommune.no

_________________________