Dette er Skien By

Skien By er en forening for næringsdrivere og gårdeiere i sentrum. Vårt mål er å få folk til å bruke byen! Vi jobber for å fremme Skien sentrum som et spennende sted for næring, kultur og bosetting.

Vi skal skape et aktivt sentrum hvor handel står i fokus, samtidig som vi skal legge til rette for gode og nye virksomheter som kan leve godt og lenge i byen vår. Vi fokusere på kompetansen til de gode driverne i sentrum, det gode vertskap og de unike konseptene. Vi ønsker å fremstille Skien som «Den lille storbyen» og skal fremstå moderne, men med historisk forankring. Vi jobber for å skape gode, positive holdninger hos alle som bruker byen vår.

Vi er forelska i Skien!

Daglig leder

Tore Hammersmark,  Tlf 91884888 • tore@skienby.no

 

Styret i Skien By

Knut Wille, Kontobygg AS (Styreleder) Tlf 90524843 • kw@kontorbygg.no

Tom Henrik Haugland, Grenland Invest AS (Styremedlem) Tlf  900 26 440 • tom.henrik.haugland@gi.no 

Aziz Chaer, Arkaden (Styremedlem) Tlf  400 36 511 • aziz@r8management.no

Heidi Kristine Andresen, Coco Skien (Styremedlem) Tlf  911 99 188 • cocoskien@gmail.com

Maren Kastet, Nord (Styremedlem) Tlf 901 04 430 • marenk333@gmail.com

Haavard Skaare, Bratsberg Næringseiendom AS (Styremeldem) Tlf 909 45 801 • haavard.skare@bratsberggruppen.no

Kathrine Nakken, (Valgt fra 1. august 2019)  (Styremedlem)

Observatør fra Skien Kommune

Lene Hysing, Skien kommune (Observatør) Tlf 918 04 049

Protokoll Årsmøte 2018

Last ned protokoll 2018

Årsrapport 2018

Last ned årsmelding for 2018