Dette er Skien By

Skien By er en forening for næringsdrivere og gårdeiere i sentrum. Vårt mål er å få folk til å bruke byen! Vi jobber for å fremme Skien sentrum som et spennende sted for næring, kultur og bosetting.

Vi skal skape et aktivt sentrum hvor handel står i fokus, samtidig som vi skal legge til rette for gode og nye virksomheter som kan leve godt og lenge i byen vår. Vi fokusere på kompetansen til de gode driverne i sentrum, det gode vertskap og de unike konseptene. Vi ønsker å fremstille Skien som «Den lille storbyen» og skal fremstå moderne, men med historisk forankring. Vi jobber for å skape gode, positive holdninger hos alle som bruker byen vår.

Vi er forelska i Skien!

Daglig leder

Tore Hammersmark,  Tlf 91884888 • tore@skienby.no

 

Styret i Skien By

Knut Wille, Kontobygg AS (Styreleder) Tlf 90524843 • kw@kontorbygg.no

Tom Henrik Haugland, Grenland Invest AS (Styremedlem) Tlf  900 26 440 • tom.henrik.haugland@gi.no 

Aziz Chaer, Arkaden (Styremedlem) Tlf  400 36 511 • aziz@r8management.no

Heidi Kristine Andresen, Coco Skien (Styremedlem) Tlf  911 99 188 • cocoskien@gmail.com

Kathrine Nakken, Butikkpartner og Lietorvet (Styremedlem) Tlf 412 53 787 • kathrine@butikkpartner.no

Ida Christine Kvisgaard, Farstad & Co (Styremedlem) Tlf 416 33 218 • ida@farstad.co

Anniken Cappelen Søvik, DnB bedrift (Styremeldem) Tlf 928 10 908 • anniken.cappelen.sovik@dnb.no

Observatør fra Skien Kommune

Lene Hysing, Skien kommune (Observatør) Tlf 918 04 049