Dette er Skien By

Skien By er en forening for næringsdrivere og gårdeiere i sentrum. Vårt mål er å få folk til å bruke byen! Vi jobber for å fremme Skien sentrum som et spennende sted for næring, kultur og bosetting.

Vi skal skape et aktivt sentrum hvor handel står i fokus, samtidig som vi skal legge til rette for gode og nye virksomheter som kan leve godt og lenge i byen vår. Vi fokusere på kompetansen til de gode driverne i sentrum, det gode vertskap og de unike konseptene. Vi ønsker å fremstille Skien som «Den lille storbyen» og skal fremstå moderne, men med historisk forankring. Vi jobber for å skape gode, positive holdninger hos alle som bruker byen vår.

Vi er forelska i Skien!

Daglig leder

Tore Hammersmark,  Tlf 91884888 • tore@skienby.no

 

Styret i Skien By

Knut Wille, Kontobygg AS (Styreleder) Tlf 90524843 • kw@kontorbygg.no

Tom Henrik Haugland, Grenland Invest AS (Styremedlem) Tlf  900 26 440 • tom.henrik.haugland@gi.no 

Aziz Chaer, Arkaden (Styremedlem) Tlf  400 36 511 • aziz@r8management.no

Heidi Kristine Andresen, Coco Skien (Styremedlem) Tlf  911 99 188 • cocoskien@gmail.com

Maren Kastet, Nord (Styremedlem) Tlf 901 04 430 • marenk333@gmail.com

Haavard Skaare, Bratsberg Næringseiendom AS (Styremeldem) Tlf 909 45 801 • haavard.skare@bratsberggruppen.no

Kathrine Nakken, (Valgt fra 1. august 2019)  (Styremedlem)

Observatør fra Skien Kommune

Lene Hysing, Skien kommune (Observatør) Tlf 918 04 049