Personvern

Anvarlig
Skien By er ansvarlig for behandling av personopplysninger på dette nettstedet. Kontaktinformasjon for Skien By finner du på nettstedet.

Formål
Formålet med nettstedet er å gi informasjon om våre tjenester og produkter, samt gi kontaktinfo om oss.

Ansvar
Skien By er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger i forbindelse med besøk på nettstedet. FJUZ Kommunikasjon AS er totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettstedet.

Statistikkverktøy
Skien By bruker Google Analytics for å samle inn og analysere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies). I tråd med vanlig praksis på Internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet, men vi har ikke tilgang til personopplysninger eller kan knytte handlinger på nettstedet til enkelte personer.

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet gjennom skjema på skienby.no lagres hos Make, vårt «marketing automation» system som brukes til automatisert markedskommunikasjon.