Kom sjøveien til Skien brygge.

Laksefiske

Sesongen for fiske av laks i Skiensvassdraget er 1. juni til 31. august. Fiskekort kan kjøpes på www.skienselva.no Skien er Norges eneste by med kanalanlegg for båttrafikk, sluser og fisketrapp midt i sentrum.

Fisketrappa

Den nye fisketrappa skal sørge for at fire viktige arter – den atlantiske villlaksen, sjøørreten, ål og havniøye – kan komme seg opp forbi kraftverken og videre opp til gyte- og oppvekstområdene i Telemarksvassdraget.

Gjestebrygge

Gjestebrygga har 35 båtplasser og Norges rimeligste havneavgift. Havna har både strøm, vann og offentlige toaletter. Avgift i gjestehavna kr. 50 pr. døgn. Maks. 72 timers liggetid. Betaling med GoMarina App.

MAT

LEK

NATTELIV

OVERNATTING

MUSIKK