Skien – Norges mest attraktive by

«Jeg håper at denne prisen kan bidra til at folk blir stolte av byen vår», sier en glad Mette Gundersen, leder for by- og stedsutvikling i Skien kommune.

Vi har all grunn til å være stolte. Skien og Porsgrunn er kåret til Norges mest attraktive byer i 2021 for samarbeid om en bærekraftig byutvikling.

Nabobyene deler Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling for 2021 som deles ut av Kommunal og moderninseringsdepartementet. Gjennom deres felles arbeid over flere år har byene klart å snu en negativ trend fra tap av industriarbeidsplasser, butikkdød i sentrum og fraflytting til en positiv utvikling for byene sine. Dette er virkelig noe å glede seg over for innbyggerne og de som tenker å etablere seg i Grenland.

Godt samarbeid er nøkkelen
Prisen har byen fått for samarbeidet som Skien har med Porsgrunn, fylkeskommunen og statlige aktører. Dette er et arbeid som Skien har stått i lenge, helt siden 2009 og frem til i dag. Enigheten kommunene har om Bypakke Grenland, har ført til finansiering av viktige tiltak til infrastruktur og byutvikling.

«For å lykkes med byutviklingen, har samarbeidet lokalt her i byen også vært viktig», forteller Gundersen.

Prosjektet Skien 2020 som ble startet i 2011, der de sammen med butikkdrivere, gårdeiere, Grenland næringsforening, Skien By, Bane Nor og Bratsberggruppen har jobbet med tiltak som er positive for byen. Visjonen for Skien 2020 var mer liv i sentrum, med mål som går på flere boliger, flere som besøker, flere som handler, og flere som har arbeidsplassen sin i Skien.

«Det har vært viktig for oss å ha begge disse samarbeidene for å kunne gi Skien et virkelig løft, sier Gundersen.

Bærekraft i fokus
«For å vinne Attraktiv by-prisen må man kunne vise til at byen byen legger vekt på bærekraft. Vårt fokus har vært på bærekraftig by- og stedsutvikling, og i den bærekraften ligger både den miljøbaserte, sosiale og økonomiske bærekraften», forklarer Gundersen.

Man må kunne vise at man jobber med alle de tre hovedretningene samtidig i prosjektene for byen. I oppgraderingen av Landmannstorget, synliggjorde Skien kommune prosessene for juryen om hvordan de arbeidet med medvirkning og de beste løsningene for universell utforming. På den sosiale bærekraftsiden nevnte jurylederen spesielt at Skien har satset på enklere tiltak i sosiale rom, som for eksempel lekeplassen i Bryggeparken og den nye laksetrappa. Disse fine stedene er det lav terskel for å oppsøke, det er gratis og enkelt å bruke. I laksetrappa har de gjort flere tiltak for at ikke bare fisken skal kunne svømme oppover i Telemark, men også for at folk skal kunne møtes. Det å gjøre slike tiltak som bygger på både det spesielle som Skiens har å by på, og det sosiale som disse plassene tilbyr, fikk Skien kommune mye skryt for.

«Det er kjempegøy at det kommer noen utenifra som sier at Skien har fått til ting, at de annerkjenner at det skjer noe her og ser at det er håp for utvikling av byen fremover også. Jeg håper at folk i Skien vil bli gode ambassadører slik at vi greier å trekke enda flere folk hit til å bosette seg, besøke byen og ikke minst etablere næring her. En slik pris gir oss jo selvfølgelig en boost, og vi får lyst til å gjøre enda mer for Skien», sier Gundersen.