Deler ut millioner

I Altenburggården deler de ut store og små gaver, hele året.

– Jeg har en takknemlig jobb. Det er ikke så mange som kan dele ut gaver flere ganger i måneden, sier daglig leder Finn Erik Karlsen. Sammen med styreformann Jan Terje Olsen og resten av styret i Sparebankstiftelsen Grenland deler han ut tilskudd på nærmere 5 millioner hvert eneste år. Sparebankstiftelsen ble etablert høsten 2012 som en følge av sammenslåingen av Sparebanken Telemark og Holla & Lunde Sparebank. Det er en tilsvarende stiftelse i Nome, og til sammen eier stiftelsene 40 prosent av banken.

skien-by-sb-stitelsen-lokasjon

– Formålet vårt er å forvalte pengene som ble tildelt da stiftelsen ble opprettet og siden opptjent. Videre skal vi gi bidrag til allmennyttige formål, og videreføre sparebanktradisjonene, og sikre et lokalt forankret sparebanktilbud i Grenland, forteller styreformann Olsen. Hvor mange nyter godt av tilskuddene, og kan hvem som helst søke? – Jeg tipper vi bidrar økonomisk til rundt 50 lag og foreninger i året. Det er riktignok flere som søker, men tilskuddenne skal primært gå til organisasjoner og virksomheter som bidrar med å skape tilhørighet og stolthet i nærmiljøet. Ofte er dette organisasjoner innenfor idrett, kultur, friluftsliv samt byutvikling og kompetanseheving.

Er det noen prosjekter dere har vært spesielt stolte av å kunne gi tilskudd til? – Sånn rent følelsesmessig kjentes det veldig godt å bidra med økonomisk støtte til nytt kunstgress på Skiens Grane i fjor vinter. Midlene fra stiftelsen var helt avgjørende for at det fortsatt spilles fotball på Bakken, sier Olsen. – Jeg synes også det er verdt å nevne at vi bevilget 800.000 til dykkergruppa til Røde Kors Skien tilføyer Karlsen; – De fikk et pålegg fra Arbeidstilsynet om å ha redningsdykkersertifikat for alle dykkerne deres. Dette kostet 100.000 per dykker, og ville vært vanskelig å finansiert på egenhånd. Bidraget fra stiftelsen resulterte i at Røde Kors nå har en sertifisert beredskapsgruppe med dykkere som gir en ekstra trygghet for alle oss som bor her i området.

Skien Prestegård

Stiftelsen var også svært delaktig i oppussingen av Skien Prestegård på Lundetoppen. Gården, som er fra 1779, hadde stått tom i flere år da Grenland Husflidslag overtok for to år siden. Takket være bidrag til både utstyr og oppussing er det i dag et høyt aktivitetsnivå hver eneste uke i det som er en av byens eldste bygninger.

Penger til integrering

Karlsen kan også fortelle at stiftelsen har satt av 3 mill. kr. som er øremerket integrering av flyktninger. – Det er mange organisasjoner som driver et stort og viktig integreringsarbeid basert på frivillighet, men det trengs likevel økonomisk støtte for å få gjennomført mange av integreringsprosjektene. Foreløpig har vi gitt ut 600.000,- men det er fortsatt 2.400.000,- som skal deles ut i løpet av de neste 2-3 årene. Vi ser at språkopplæring, utdannelse, deltagelse i arbeidsliv og samfunnet generelt, er avgjørende for å få til en vellykket integrering av flyktninger. Og det ønsker vi å bidra til, avslutter Karlsen.