Vi tar tak i sentrum!

Skien 2020 er en felles satsing hvor hovedmålet er å skape mer liv i sentrum. Arbeidet startet i 2011, og er et unikt samarbeidsprosjekt hvor aktørene i byen
og kommunen står sammen. Flere mennesker skal bo, jobbe, handle og ha gode opplevelser i sentrum.

Landmannstorget
Endelig er det busstorget sin tur til å få en skikkelig oppgradering. Kollektivknutepunktet skal rustes opp. Ved hjelp av midler fra Bypakke Grenland skal det etableres ny gateterminal for busser, ny holdeplass for taxi og ny korttidsparkering i området. Det skal også etableres en grønn park. Arbeidet startet i høst, dersom alt går etter planen er Landmannstorget blitt et attraktivt, grønt og pulserende byrom i 2020.

landmannstorget skien by julemagasin
Nye Landmannstorget (illustrasjon: Dronninga Landskap)
jente på stol skien by jul

Gang- og sykkelbru over Bryggevannet
Skien kommune skal i samarbeid med utbyggere på Klosterøya og Jernbanebrygga bygge gang- og sykkelbru over Bryggevannet. Brua er et viktig ledd for å få en sammenhengende gang- og sykkelforbindelse rundt Bryggevannet og binde sammen hovedrutene for sykkel som ligger på begge sider av elva. Brua vil fungere som snarveg, og gi kortere reisetid til videregående skole og arbeidsplasser på Klosterøya, sykehuset og Herkules. Den vil også bidra til å binde de nye sentrums-områdene sammen med de eldre delene av sentrum. Brua blir 165 meter, universelt utformet og kan åpnes for båttrafikk.

sykkelbru over Bryggevannet
Ny gang- og sykkelbru over Bryggevannet

Fisketrapp
Vi har fått ny fisketrapp i sentrum. Det nye anlegget er universelt utformet for villaks, sjøørret, havniøye og ål som kommer seg trygt til gyte- og
oppvekstområdene i Telemarks-vassdraget. Du kan se vandringen på nært hold i den nye trappa som er utformet som et utendørs atrium.

nye fisketrappa i Skien
Den nye fisketrappa i Skien (foto: Per-Åge Eriksen)

«Ibsenbiblioteket»
Skien skal bygge framtidens møteplass med nytt bibliotek, innbyggerservice og Ibsensenter. «Ibsenbiblioteket» skal skape undring, gi ny kunnskap og nye opplevelser. Det skal favne et mangfold av folk og aktiviteter. Her kan innbyggere og besøkende få hjelp til å løse enkle hverdagsutfordringer, delta på arrangementer og gå på oppdagelsesferd i det ibsenske univers. I 2018 er fase én av arkitektkonkurransen gjennomført. Nå gjenstår fase to av arkitektkonkurransen samt lande endelig lokasjon for det nye biblioteket.

Du kan lese mer om «Ibsenbiblioteket» på skien.kommune.no/ibsenbiblioteket

«By-lab
I mai etablerte vi By-lab i Telemarksgata 10. Dette er et visningssted for alle prosjektene som pågår i sentrum. Mange har vært innom for å lære om og diskutere prosjektene i sentrum. I november har By-lab flyttet til Arkaden. Velkommen!

Ny videregående skole
Den nye skolen sto klar til å ta imot 1050 elever og 160 ansatte i august 2018. Bygget som er på rundt 18000 m2, inneholder blant annet et stort
innendørs atrium, 34 flerbruksrom (klasserom), grupperom, musikkrom, dansesaler, blackbox, whitebox, laboratorier til realfag, auditorium, flerbrukshall og kafé.